University of Kentucky Enrollment
 
College of Social Work

Major Total Fall Semester Enrollments
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Social Work 440701 Bachelor's Full-Time 182 204 175 165 205 189 172 180 212 196
Part-Time 30 30 23 36 25 24 31 32 24 32
Total 212 234 198 201 230 213 203 212 236 228
Master's Full-Time 193 150 140 120 116 167 192 185 180 193
Part-Time 97 149 125 134 156 143 145 125 140 96
Total 290 299 265 254 272 310 337 310 320 289
Doctor's Degree Research/Scholarship Full-Time 2 6 3 5 5 6 5 11 12 12
Part-Time 20 17 16 15 17 12 11 6 7 12
Total 22 23 19 20 22 18 16 17 19 24
Certificate Part-Time . . . . . . . 4 2 4
Total . . . . . . . 4 2 4
Major Total 524 556 482 475 524 541 556 543 577 545
Nondegree 900000 Undergraduate Non-degree Full-Time . . . . 1 . . . 1 .
Part-Time 2 3 2 . 1 . . 2 1 .
Total 2 3 2 . 2 . . 2 2 .
Major Total 2 3 2 . 2 . . 2 2 .
Majors Total Bachelor's Full-Time 182 204 175 165 205 189 172 180 212 196
Part-Time 30 30 23 36 25 24 31 32 24 32
Total 212 234 198 201 230 213 203 212 236 228
Master's Full-Time 193 150 140 120 116 167 192 185 180 193
Part-Time 97 149 125 134 156 143 145 125 140 96
Total 290 299 265 254 272 310 337 310 320 289
Doctor's Degree Research/Scholarship Full-Time 2 6 3 5 5 6 5 11 12 12
Part-Time 20 17 16 15 17 12 11 6 7 12
Total 22 23 19 20 22 18 16 17 19 24
Certificate Part-Time . . . . . . . 4 2 4
Total . . . . . . . 4 2 4
Undergraduate Non-degree Full-Time . . . . 1 . . . 1 .
Part-Time 2 3 2 . 1 . . 2 1 .
Total 2 3 2 . 2 . . 2 2 .
Major Total 526 559 484 475 526 541 556 545 579 545
College Total 526 559 484 475 526 541 556 545 579 545