University of Kentucky Enrollment
 
College of Social Work

Major Total Fall Semester Enrollments
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Social Work - 44.0701 Bachelor's Full-Time 204 175 165 205 189 172 180 212 196 191
Part-Time 30 23 36 25 24 31 32 24 32 30
Total 234 198 201 230 213 203 212 236 228 221
Master's Full-Time 150 140 120 116 167 192 185 180 193 186
Part-Time 149 125 134 156 143 145 125 140 96 114
Total 299 265 254 272 310 337 310 320 289 300
Doctor's Degree Research/Scholarship Full-Time 6 3 5 5 6 5 11 12 12 14
Part-Time 17 16 15 17 12 11 6 7 12 6
Total 23 19 20 22 18 16 17 19 24 20
Certificate - Graduate Part-Time . . . . . . 4 2 4 .
Total . . . . . . 4 2 4 .
Certificate - Post-Baccalaureate Part-Time . . . . . . . . . 2
Total . . . . . . . . . 2
Major Total 556 482 475 524 541 556 543 577 545 543
Nondegree - 90.0000 Undergraduate Non-degree Full-Time . . . 1 . . . 1 . .
Part-Time 3 2 . 1 . . 2 1 . .
Total 3 2 . 2 . . 2 2 . .
Major Total 3 2 . 2 . . 2 2 . .
Majors Total Bachelor's Full-Time 204 175 165 205 189 172 180 212 196 191
Part-Time 30 23 36 25 24 31 32 24 32 30
Total 234 198 201 230 213 203 212 236 228 221
Master's Full-Time 150 140 120 116 167 192 185 180 193 186
Part-Time 149 125 134 156 143 145 125 140 96 114
Total 299 265 254 272 310 337 310 320 289 300
Doctor's Degree Research/Scholarship Full-Time 6 3 5 5 6 5 11 12 12 14
Part-Time 17 16 15 17 12 11 6 7 12 6
Total 23 19 20 22 18 16 17 19 24 20
Certificate - Graduate Part-Time . . . . . . 4 2 4 .
Total . . . . . . 4 2 4 .
Certificate - Post-Baccalaureate Part-Time . . . . . . . . . 2
Total . . . . . . . . . 2
Undergraduate Non-degree Full-Time . . . 1 . . . 1 . .
Part-Time 3 2 . 1 . . 2 1 . .
Total 3 2 . 2 . . 2 2 . .
Major Total 559 484 475 526 541 556 545 579 545 543
College Total 559 484 475 526 541 556 545 579 545 543